เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา10.00น. นายทำนอง กกกระโทก ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันเด็กจมน้ำปี62 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนาและหนองแต้ จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ รู้จักวิธีการป้องกันการจมน้ำโดยมีวิทยากรจากครู ก ฮุก 31 นครราชสีมา ให้ความรู้ สอนทักษะการลอยตัวเอาชีวิตรอด การตะโกน โยน ยืน และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จนท.รพ.สต. มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหัวอ้อทะม่วงสามัคคี โรงเรียนหนองม่วงหวาน โรงเรียนบ้านนาตะคุ โรงเรียนบ้านจอมศรี โรงเรียนบ้านใหม่พุทไธจารย์ โรงเรียนวัดหนองนา โรงเรียนห้วยแคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นักเรียนทั้งหมด 102 คน ชั้น ป.3-ป.6 จาก

ภาพช่าว ผดุงเกียรติ คุ้มมะม่วง รายงาน

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here