24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. น. นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน เป็นประธานจัด กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเยาวชน ณ โรงแรมเพลาเพลิน บูตค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งในปี 2562 นี้ นับเป็นปี่ที่ 14 ของการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องปิโตเรียมให้กับเยาวชนอย่างถูกต้อง มุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรปิโตเลียม ประโยชน์การอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังบุคคลอื่นในสังคม

   สำหรับปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวนรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น ชุมพร และสงขลา โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 จาก 10 โรงเรียนในจังหวัด เข้าร่วมจำนาน 100 คน โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม โรงเรียนสตึก โรงเรียนสะแกพิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

และในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 8 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้.โรงเรียนคูเมืองวิทย โรงเรียนแคนดงวิทยาคม โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โรงเรียนพุทไธสง.โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โดยมีนายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวปิดการอบรม

  สำหรับรูปแบบกิจกรรม จะมีทั้งการบรรยายทางด้านวิชาการเพื่อให้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องปิโตเลียม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการที่ได้สอดแทรกความรู้เรื่องปิโตเลียมและพลังงาน รวมถึงการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอผลงาน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตเลียมต่อไป

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here