กสทช.หนุนสื่อมวลชนท้องถิ่นผลิตสื่อในยุคภูมิทัศน์สื่อดิจิตอล อย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(07 มิ.ย. 62 ) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในยุคภูมิทัศน์สื่อดิจิตอล ที่ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้านการผลิตและการนำเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล ช่วยให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด ก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ใช้สื่อดิจิตอลทุกระบบ โดยมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้การใช้สื่อออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น youtube facebook line twitter การให้ความรู้ด้านจริยธรรมของการทำสื่อ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริง ผลิตถ่ายทำสถานที่ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ตัดต่อคลิปด้วย smart phone นำไปเผยผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ
ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยหวังว่า ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ youtuber จะนำความรู้ เทคโนโลยีสื่อดิจิตอลที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ในการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์และการนำเสนอข่าวภายใต้ความรับผิดชอบได้ย่างเหมาะสม มีคุณภาพ นำความรู้ไปปรับใช้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อยุคดิจิตอล เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กร หน่วยงานของตนเอง บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here