อำเภอหนองหงส์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร

อำเภอหนองหงส์ เป๊นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตรเราจะนำท่านมารู้จัก ลวดลายบนผ้าทอ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านม่วงเจริญและพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหนองหงส์และอนุรักษ์การใช้ผ้าทอผ้าที่สวยงามที่ให้เราสวมใส่กัน

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เมืองฝ้าย เป็นแหล่งรวบรวม อารยธรรม 4 ชนเผ่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์วันหนึ่งหลังจากกาลเวลาผ่านไปนับพันปี  ในปีพ.ศ.2513 ได้มีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกลางหมู่บ้าน พระพุทธรูปศิลาองค์หนึ่งปรากฏอยู่ในสวนพริก พระพุทธรูปหินแกะสลักมีความสวยงามมาก ลักษณะเป็นปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ยุคสมัยทวารวดี   ด้วยมูลค่าที่ประเมินมิได้ พระพุทธรูปองค์จริงหลังจากได้มีผู้ค้นพบแล้วประดิษฐานไว้ในหมู่บ้าน ผู้คนทั่วทุกสารทิศพากันมากราบไหว้บูชาศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์  เพียงไม่นานนักได้มีการโจรกรรมไปในเวลาไล่เลี่ยกันถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์นี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครแม้เวลาจะล่วงเลยไปกว่าสี่สิบปี แต่เรื่องราวของหลวงพ่อประทานพร ยังได้รับการกล่าวถึงด้วยความรู้สึกศรัทธาและผูกพันอย่างลึกซึ้ง  ในแต่ละปี อบต.เมืองฝ้ายได้จัดงานบวงสรวงหลวงพ่อประทานพร ปีนี้จัดงานในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ใช้ชื่องานว่า งานของดีเมืองฝ้ายและนมัสการหลวงพ่อประทานพรศักดิ์สิทธิ์  ภายในงานมีขบวนแห่แต่งกายสวยงามในชุดประจำกลุ่ม 4 ชาติพันธุ์ที่มาอยู่อาศัยที่นี่ ได้แก่ เขมร ไทยเดิ้ง(ไทยโคราช) ส่วย ลาวพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2556 ผู้ริเริ่มคือ นายทวี พยัคฆา นายกองค์การบริหารส่วนตำเมืองฝ้าย ด้วยความเห็นดีเห็นงามของคนในชุมชนเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์ สถานที่จริงจุดเด่นๆ คือ ได้แสดงไว้ในแผนผัง ได้แก่ ปราสาทคูกะน๊อบ บริเวณคูเมืองเก่า ปล่องสะดือพญานาค ปราสาทกลางบ้าน ปราสาทบึ้ง และวัดบ้านฝ้าย พิพิธภัณฑ์นี้โดดเด่นที่การออกแบบสถาปัตยกรรม ให้ตัวอาคารเป็นแบบปราสาทหิน ด้านนอกจัดสวนดอกไม้สวยงาม ด้านในจัดพระพุทธรูปและโบราณวัตถุที่มีการค้นพบตามไร่นาของชาวบ้านตำบลเมืองฝ้าย พระพุทธรูปหลวงพ่อประทานพรองค์จำลองตั้งสถิตไว้เด่น ใกล้กันมีภาพขยายขนาดใหญ่ มีภาพของนายลับ ขุนนามผู้ค้นพบเมื่อวันที่ 24มีนาคม พ.ศ.2513 ก่อนที่จะนำไปไว้ที่วัด เขาเล่าว่ามีคนมาเข้าฝันแปลงปลูกพริกน่าจะมีอะไรบางอย่าง มีพญานาคเป็นงูตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาและตรงที่เจอหลวงพ่อประทานพร พอตกค้ำชาวบ้านบอกว่ามักจะเห็นเสียงขึ้นมาทางทิศตะวันตก หลังจากที่นำพระพุทธรูปขึ้นมาแล้ว แสงนั้นก็หายไปพระพุทธรูปโบราญองค์สำคัญที่ค้นพบในเมืองฝ้ายยังมีอีกหลายองค์ มีพระพุทธรูปสำริดสามองค์ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระพุทธรูปสามพี่น้อง เนื่องมาจากค้นพบใน บริเวณใกล้เคียงกัน ทั้งสามองค์ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร อีกองค์หนึ่งคือ หลวงพ่อศรี ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า มีขโมยไปแอบขุดมาจากซากปราสาทคูกะน๊อบ เป็นพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก สมัยทวารวดี จากนั้นก็นำไปพักไว้ แล้วคนที่ขโมยไปได้มีอันเป็นไป ชาวบ้านที่ไปเจอจึงนำไปถวายวัดหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อศรีจึงประดิษฐานอยู่ที่นั่นตราบจนทุกวันนี้อีกสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณอยู่ที่วัดบ้านฝ้าย ในศาลามีประพุทธรูปจำลองหลวงพ่อประทานพรอีกองค์หนึ่ง แท่นศิวลึงค์ มีภาพถ่ายทางอากาศของเมืองฝ้าย ใกล้กันมีการค้นพบใบเสมาหินโบราณคู่ขนานมีการสร้างหลังคาคุมไว้ ความสำคัญมีอยู่ว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญของการรับอารยธรรมพุทธศาสนาที่รุ่งเรือง ในสมัยทวารวดี ในดินแดนภาคอีสานของไทย ซึ่งแตกต่างจากทวารวดีของภาคกลางที่นิยมสร้างธรรมจักร ใบเสมาของวัดคือสิ่งบ่งบอกความเป็นวัดปวารณาและสังฆกรรมร่วมกัน  โดยเฉพาะการสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งต้องสวดร่วมกันเดือนละ2ครั้ง ใบเสมาป็นหลักที่ปักเขตสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัดใกล้กันภายในบริเวณวัดได้ปรากฏฐานอาคารที่สร้างทิ้งไว้ สอบถามได้ความว่าแต่เดิมจะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก่อสร้างฐานเสร็จแล้วจึงได้ทราบว่าผิดกฎระเบียบว่าสร้างในเขตบริเวรโบราณสถานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทางอบต.เมืองฝ้ายและชาวบ้านต่างไม่ย่อท้อ จึงได้ไปสร้างตรงพื้นที่ของอบต.ดังปรากฏอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามเก็บเรื่องราวอันมีคุณค่าของชุมชนไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าที่ทอด้วยกลุ่มทอผ้าในอำเภอลวดลายบนผ้าทอ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ  ความงาม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ ของอำเภอหนองหงส์ ที่อนุรักษ์ การใช้ผ้าทอผ้าที่สวยงาม ให้เราได้สวมใส่กัน.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ  หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0890341426นางแบบ นางสาวนริศรา  รัตนชีวัฒน์ ชื่อเล่น:อาย เกิด วันเสาร์ ที่10 เดือนมิถุนายน 2543 อายุ 17 ปี 9 เดือน Facebook. : Eye naritsara พ.ศ. Ig : eye_naritsara43

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *