บุรีรัมย์ จัดงานรณรงค์หว่านปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561

18 ตุลาคม 2561 เ…

ตรวจการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 เมษายน…

จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าบูรณาการและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนและสถานศึกษา

วันที่ 11 เมษายน…

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานของว…