วันอาทิตย์, กันยายน 22, 2019

อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลินบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โลกสีสันปลากัด

วันนี้(26 ส.ค. 62) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงาน  นางพรทิพย์ อัษฏาธร  กรรมการผู้จัดการอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง เปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โลกสีสันปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และแสดงพันธุ์ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ และปลาน้ำจืดของไทย ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของปลาน้ำจืด และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว

25สิงหาคม2562 14.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  “D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว” ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2562  ณ อาคารแสดงสินค้าชั่วคราวปรับอากาศ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า ทวีกิจซุปเปอร์ เซนเตอร์ บุรีรัมย์...

เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงประเพณีวัฒนธรรม ไปเช้า – กลับเย็น

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  จัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  ไปเช้า – กลับเย็น   4 หมู่บ้าน 1.บ้านโคกเมือง หมู่ 6 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย  บ้านสายบัว หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านสนวนนอก...

ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานมหกรรมบุรีรัมย์ทวิกีฬา Buriram Duathlon 2019

วันนี้ (7ส.ค.62) ที่โรงแรมเครสโค จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวรัตภชา ธีรภัทรกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมบุรีรัมย์ทวิกีฬา Buriram Duathlon 2019 เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นจุดขายด้านการกีฬาอีกหนึ่งประเภทให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักกีฬาหรือผู้ที่สนใจให้เข้ามาร่วมแข่งขันการวิ่งและปั่นจักรยาน บนสนามแข่งรถที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก...

เขตสุขภาพที่ 9 จัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งแรก ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (06 ส.ค. 62) นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 9  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอ ประกวดผลงานทางวิชาการ ...

เปิดศูนย์อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย

วันนี้(05ส.ค.62) เวลา 10.00 น. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประธานเปิด เปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ /นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ...

เปิดสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบสวนเกษตร

เปิดสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบสวนเกษตร สมัยใหม่ ขายหน้าสวนกิโลละ 400-500 บาท 27กค 2562 เวลา10.00น.นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด สวนประเสริฐอินทผลัมเซราะกราว พร้อมด้วย นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่ม สมาร์ท ฟาร์มเมอร์...

สนพ.บุรีรัมย์ อบรมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 25  กรกฎาคม  2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลกรในหน่วยงาน เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และข้อพึงระวังเพื่อป้องกันการทุจริต   มีนายศานิต  เพชรกลับ  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4...

‘กัลฟ์’ ผนึกพลัง ‘บุรีรัมย์ยูไนเต็ด’ ส่งมอบสนามฟุตบอล

‘กัลฟ์’ ผนึกพลัง ‘บุรีรัมย์ยูไนเต็ด’ ส่งมอบสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานให้โรงเรียนชุมชนบ้านหัน จ.ชัยภูมิ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Gulf จับมือ สโมสรฟุตบอล...

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวอำเภอลำปลายมาศ

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวอำเภอลำปลายมาศ จัดขึ้น ให้มีขบวนแห่ของแต่ละชุมชนมีทั้งการประดับเทียนซึ่งในครั้งนี้จัด ใหญ่ และสวยงามจุดเริ่มต้นของกระบวนหน้าบริเวณสถานีรถไฟอำเภอลำปลายมาศแห่ไปตามถนนหน้าอำเภอ จุดหมายปลายทางอยู่ที่ ก.ศ.นอำเภอลำปลายมาศ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมให้มีการแสดง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและเห็นความสำคัญ ในการทำและแห่เทียนพรรษามากขึ้น เมื่อทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้งานเข้าพรรษาเป็นงานประเพณีประจำปี แต่ต้นเทียนในขณะนั้นยังมีการจัดทำอยู่เพียง 2 ประเภท...