**เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ (2 มี.ค.61) นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานจัดงานร้อยรักษ์วัฒนธรรมไทยสัตหีบ ณ สวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ สมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลสัตหีบ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงานฯ ตลอดจนประชาชนชาวสัตหีบและใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่าพันคน**นายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า งานร้อยรักษ์วัฒนธรรมไทยสัตหีบ จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอสัตหีบ สำหรับในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมในการจัดงานหลายหน่วยงานด้วยกัน คือ เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ สภาวัฒนธรรมตำบลในอำเภอสัตหีบ ชมรมชาวเหนือ ชมรมชาวอีสาน ชมรมชาวใต้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไทธานี**โดยคณะกรรมการจัดงานได้กำหนให้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักในวิถีชีวิตแบบไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอส้ัตหีบ เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมงาน และประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชน และหน่วยงานในอำเภอสัตหีบ กิจกรรมรำวงย้อนยุค และการออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ภาพข่าว // สมนึก เชื้อสนุก esancenterอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here